Links

 Meer informatie over relevante thema's

 

De Groene Stad

In het begrip De Groene Stad komt het streven naar een attractievere, gezonde leefomgeving tot uitdrukking. De ambitie leeft om door het geven van voorlichting, het belichten van succesvolle praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten ‘groener denken’ te stimuleren. Regelmatig worden er dan ook nieuwe en actuele informatie gepubliceerd.

Into Green

Van meer groen óp gebouwen is het slechts een kleine stap naar meer groen ín gebouwen. Planten in huis, op kantoor, in de klas of in de zorg dragen actief bij aan onze gezondheid, ons welbevinden en ons concentratievermogen. Into Green heeft als doel deze kennis over groen en hoe dit bijdraagt aan welzijn, gezondheid en geluk breed onder de aandacht te brengen.

iVerde

De stichting iVerde stelt zich tot doel om namens ondernemers te werken aan de bewustwording van de waarde van groen in onze samenleving. Ze wil niet alleen met ‘zachte’, maar ook met ‘harde’ argumenten voorkomen dat groen een sluitpost wordt op de begroting van gemeenten en bedrijven.

TEEB-stad

Met de TEEB-stad tool is specialistische kennis over het berekenen van waarde van groen en water toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. De MKBA ‘black box’ is bewust geopend om te laten zien hoe de verschillende baten tot stand komen. Dit inzicht dient als basis voor het gesprek met baathouders en belanghebbenden, als eerste stap naar een gezamenlijk verdienmodel.

Delen op: