D66 Amstelveen wil meer groen op gebouwen

D66 Amstelveen wil meer groen op gebouwen

dinsdag 11 november 2014

D66 Amstelveen wil meer groen op gebouwen

De fractie van D66 Amstelveen gaat het college aanstaande woensdag bij de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2014 – 2018 in een motie oproepen om werk te maken van van zowel verticaal als horizontal groen. Verticaal groen ofwel gevelbegroeiing, draagt bij aan het verminderen van fijnstof, reduceert de geluidsbelasting en heeft een grote esthetische kwaliteit. Daarnaast geeft horizontaal groen, ofwel groene daken, een groener aanzien, vormt het een buffer bij hevige regenval en draagt het bij aan een betere waterhuishouding, vergroting van de biodiversiteit, vermindering van de hittestress en houdt het gebouwen koel in de zomer. D66 streeft naar een terugkerend actiepunt, waarbij direct begonnen kan worden op het Stadsplein.

Motie verticaal groen

De democraten zullen de motie indienen tijdens de raadsvergadering van 12 november aanstaande. Hierin wordt vanuit de partij al enkele suggesties gedaan, zoals gevelbegroeiing aan de zijkant van de bibliotheek en de Cultuurstrip, maar ook groene daken op de parkeerhuisjes. De fractie hoopt op brede steun voor het voorstel. In december 2013 werd een motie, waarin het college ook al werd opgeroepen om meer werk te maken van verticaal groen, unaniem door de raad vastgesteld. Het huidige voorstel van D66 is hier een vervolg op. “Het groen in onze omgeving draagt bij aan onze identiteit als gemeente waar het goed wonen en werken is", aldus D66-raadslid Gordon.

(Bron: D66 Amstelveen)

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: