Den Haag geeft opnieuw prioriteit aan groene daken

Den Haag geeft opnieuw prioriteit aan groene daken

vrijdag 20 maart 2015

Den Haag geeft opnieuw prioriteit aan groene daken

Inwoners van Den Haag kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor twee verduurzamende maatregelen aan de woning. De gemeente heeft geld, zo'n 1 miljoen euro, vrijgemaakt voor de dak- en vloerisolatie en voor de aanleg van groene daken. Maar ook is er weer subsidie beschikbaar voor duurzame initiatieven uit de buurt. Het verhogen van de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van Haagse woningen is voor de gemeente Den Haag een belangrijke prioriteit.

Wethouder Joris Wijsmuller: "Bewoners en bedrijven willen graag zelf aan de slag met het verduurzamen van hun huis en directe omgeving. De gemeente wil hen ondersteunen en stimuleren duurzame maatregelen te nemen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan ons gemeenschappelijke doel; van Den Haag een duurzame stad maken."

Groene daken

Groene daken houden niet alleen kou buiten, maar ook hitte in de zomer. Verder hebben groene daken een positieve invloed op het terugdringen van fijnstof, op de waterhuishouding en op geluidshinder. Bovendien hebben groene daken een positieve invloed op de groenbeleving van mensen. Deze subsidie wordt vanaf 2009 verstrekt en heeft inmiddels geleid tot de realisatie van 35.000 m² groene Haagse daken. De subsidie bedraagt 40% van de aanlegkosten tot €10.000 per aanvraag. Voor deze maatregel heeft de gemeente tot het einde van het jaar in totaal €200.000 beschikbaar.

Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken

De gemeente stelt extra geld –  €280.000 – beschikbaar voor het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Bewoners en bedrijven die een initiatief hebben om de Haagse woningvoorraad duurzamer te maken kunnen gebruik maken van deze regeling. Met het subsidiebedrag worden zij geholpen om van hun duurzame idee een uitvoerbaar project te maken. Aan de regeling hebben in de afgelopen twee jaar al 40 groepen bewoners meegedaan. Samen hebben ze 50 verschillende projecten uitgewerkt.

Met deze subsidieregelingen en de subsidie voor dak- en vloerisolatie wil de gemeente Hagenaars stimuleren hun woning te verduurzamen. Met toekomstbestendige woningen verhogen we de leefbaarheid in de stad, het wooncomfort in de woningen en we stimuleren de lokale economie met werkgelegenheid. Het verduurzamen van de woning kan de bewoner geld opleveren in de vorm van een lagere energierekening.

Bron: Dichtbij / Foto: Dupré Groenprojecten

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: