Groene daken versus witte daken en zonnepanelen

Groene daken versus witte daken en zonnepanelen

donderdag 9 april 2015

Groene daken versus witte daken en zonnepanelen

Canadese onderzoekers hebben de duurzaamheidswinst van verschillende dakbedekkingsmogelijkheden vergeleken. De onderzoekers van de University of Calgary vergeleken daken met zonnepanelen, daken met begroeiing en witgeschilderde daken. De duurzaamheidsprestaties in het gebruik, de impact van productie en transport zijn meegewogen in het onderzoek. 

Aanleiding voor het onderzoek was dat voorgaande studies vaak in warme klimaatomstandigheden zijn verricht. Daarnaast hebben deze studies de neiging zich te richten op één technologie en niet het complete gamma aan opties voor milieuvriendelijke daken.

Energiebesparing en CO2-uitstoot

Het onderzoek concludeert dat zonnepanelen de meest duurzame dakbedekking is, met name vanwege de prestaties op het gebied van vermeden CO2-uitstoot en energiebesparing. Ook een groen dak geeft CO2-reductie, maar zeker niet in vergelijkbare omvang. Dakbegroeiing reduceert als enige optie het energiegebruik voor zowel opwarming als koeling van het gebouw. Opvallend is dat in een koeler klimaat een witgeschilderd dak een negatief effect heeft op de onderzochte factoren.

Effectenstapeling van groene daken

De onderzoekers geven aan dat begroeide daken veel meer positieve effecten op de omgeving hebben dan in het onderzoek zijn meegenomen. Los van esthetische waarde, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn er ook allerlei andere grote positieve milieueffecten, zoals op het gebied van geluidsreductie, biodiversiteit en waterberging.

Intensieve groene daken

Daarnaast worden in de studie alleen, vrijwel onderhoudsvrije, extensieve groene daken onderzocht. De onderzoekers geven aan dat intensieve varianten (daktuinen) naar verwachting veel grotere duurzaamheidseffecten geven. Ook bieden deze groene daken nog een ander belangrijk voordeel: een daadwerkelijk nieuwe leefomgeving en daarmee een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte in de bebouwde omgeving.

Combinatie van zonnepanelen en groene daken

Eerder onderzoek uit Zwitserland toonde aan dat groene daken en zonnepanelen elkaar zeker niet in de weg hoeven te zitten. Sterker nog, ze versterken elkaar. Wanneer ze gecombineerd worden heeft de vegetatie een koelend effect op de panelen, wat de stroomopbrengst verhoogt.

Foto: Stanislav Janiš, via Flickr 

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: