D66 en Groenlinks: Vergroen daken en pleinen van Amsterdamse scholen

D66 en Groenlinks: Vergroen daken en pleinen van Amsterdamse scholen

maandag 20 april 2015

D66 en Groenlinks: Vergroen daken en pleinen van Amsterdamse scholen

GroenLinks en D66 hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor meer natuur op Amsterdamse schoolpleinen en - daken. Goed voor de gezondheid van kinderen en zelfs pesten wordt hiermee tegengegaan.

Daarom willen GroenLinks en D66 de buitenomgeving van scholen vergroenen door schoolpleinen en -daken te realiseren waar kinderen omringd worden door meer groen. Zoals groen een positief effect heeft op het leefklimaat van een stad, heeft groen een positief effect op de school. Het ontdekken van de natuur kan dichter bij school, en een groene omgeving van de school brengt tegelijk meer rust in de klas.

Groene daken bieden een unieke kans

12 vierkante kilometer aan ongebruikte platte daken in de stad bieden een unieke kans in de verduurzaming en vergroening van de stad. Naast de omvorming van schoolpleinen tot groene ‘oases’, willen GroenLinks en D66 dan ook graag inzetten op het vergroenen van daken van scholen, liefst op een manier zodat de groene daken ook toegankelijk zijn, op een veilige manier.

Uit het voorstel Duurzame Daken van GroenLinks: ‘In het huidige beleid zijn daken een verwaarloosd gebied en een onbenutte kans. GroenLinks wil verder gaan dan zon alleen. Door daken om te toveren in groene daken, speeltuinen, groentetuinen, of zelfs in parken, polders of natuurgebieden, kan Amsterdam uitdagingen op het gebied van duurzame opwek, waterberging, het hitte-eilandeffect (urban heat island effect), woningisolatie, luchtkwaliteit en groenvoorzieningen in één keer aanpakken.’

Uit het voorstel ‘Wateroverlast kan het dak op’ van D66: ‘D66 pleit ervoor om ruimte te geven aan meer watervertraging op de daken. Zo kunnen we voor een groot deel voorkomen dat het overtollige water op straat belandt en daar leidt tot schade of weggesluisd moet worden met allerlei extra ingrepen. Water opvangen en tijdelijk vasthouden op een dak kan met een groen dak. De planten op een groen dak houden door hun wortels en de aarde waar ze in staan water vast en zuigen het op. Hoe dikker de vegetatielaag, hoe meer waterberging.’

Ook de daken van scholen bieden veel potentie voor transformatie. Er zijn honderden scholen in Amsterdam, wellicht niet allemaal geschikt voor een groen dak, maar het lijkt GroenLinks en D66 de moeite waard om als onderdeel van het vergroenen van daken specifiek op zoek te gaan naar mogelijkheden bij Amsterdamse scholen.

Groendak als vanzelfsprekend

Bij de dakrenovatie van verschillende scholen in Amsterdam werd eerder besloten niet te kiezen voor groene daken. Daarbij werd enkel naar de kosten gekeken en geen rekening gehouden met wat een groen dak oplevert op de lange termijn. Gezien de vele voordelen van groene daken, zowel financieel als voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen, zou de discussie niet moeten gaan over wel of geen groen dak. Men zou moeten kiezen voor een begroeid dak en dan kijken welke functies men daar aan wil geven.

Blije kinderen

Een gewaardeerd schoolplein biedt gelegenheid tot ontspanning, nodigt uit tot activiteit, leidt tot veelzijdig bewegen, ontlokt gevarieerd spel, en biedt uiteenlopende zintuiglijke ervaringen. De ervaringen van kinderen, leerkrachten en ouders met de verschillende type schoolpleinen laat zien dat groene schoolpleinen hoger worden gewaardeerd door alle gebruikersgroepen in vergelijking met grijze schoolpleinen.

Onderzoek naar de belevingswaarde van het schoolplein nadat deze is getransformeerd van een grijs naar een groen schoolplein laat zien dat deze positief is veranderd. Op het grijze schoolplein voelde 40% van de kinderen zich blij, en op het groene schoolplein is dat 87%.

Bron: Initiatiefvoorstel D66 en Groenlinks / Foto: Vietnam, groene school

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: