Bijdrage provincie Noord-Holland voor eetbare tuinen en groene daken

Bijdrage provincie Noord-Holland voor eetbare tuinen en groene daken

donderdag 23 april 2015

Bijdrage provincie Noord-Holland voor eetbare tuinen en groene daken

Ook in 2015 kunnen vrijwilligers die in de provincie Noord-Holland in de natuur werken, rekenen op steun. Van de organisaties, vrijwilligersgroepen en vrijwilligers die een aanvraag indienden voor een bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds, werden er 14 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd.

Eetbare tuinen

Opvallend zijn dit jaar de ideeën voor eetbare tuinen in Amsterdam, Alkmaar en Schoorl. Zo krijgen de kinderen van de Merkelbachschool in Amsterdam een eetbare tuin op hun schoolplein en een kookworkshop. Veel projecten combineren natuur met zorg en gezondheid, door bijvoorbeeld demente ouderen naar buiten te nemen. Ook een voorbeeld zijn de zorgcliënten die onder begeleiding recreatiegebied Gaasperzoom in Amstelland gaan beheren.

Groene daken

In Alkmaar wordt een aantal groene daken door jongeren aangelegd en in Den Helder wordt een groene route met scholen en zorgorganisaties aangelegd. Ook natuureducatie komt in een aantal projecten terug. Zo gaan basisscholen in Amsterdam en Alkmaar meehelpen aan muizenonderzoek door braakballen van uilen te pluizen.

Programma Betrekken bij Groen

De provincie Noord-Holland wil graag het vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren. Daarom stelt de provincie tot en met 2016 jaarlijks ruim 600.000 euro beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende terreinbeherende organisaties, waarvan 45.000 euro is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Met dit onderdeel van het programma worden partijen binnen en buiten de groene sector uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

Bron: Provincie Noord-Holland

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: