Bouwstart Zijdebalen Utrecht

Bouwstart Zijdebalen Utrecht

donderdag 24 september 2015

Bouwstart Zijdebalen Utrecht

Deze week is de bouw gestart van de Zijdebalen in Utrecht. Gemeente Utrecht, Bouwinvest en Hurks-Van Wijnen hebben met de toekomstige bewoners een plan ontwikkeld waarin de wensen van alle betrokkenen zijn verwerkt.

Zijdebalen wordt gerealiseerd in twee fasen. De eerste fase die nu is gestart bestaat uit een variatie van 12 herenhuizen en 223 appartementen. Onder de woningen komen twee verdiepte parkeergarages voor 206 parkeerplaatsen. Het eerste bouwplan wordt ontsloten door de Zeedijk, de nieuwe Jongeneelstraat, Westerdijk en het nieuwe plein Jongeneelwerf. Tussen eind 2016 en begin 2017 zijn de 235 woningen bewoond. Het streven is dat de nieuwe woonwijk Zijdebalen in 2019 klaar is.

Vergroening

De woningen zijn verbonden door binnentuinen. De straten in Zijdebalen worden gesierd met een variatie van bomen en een diversiteit aan vaste planten. In de bestaande situatie zijn er 22 bomen. In de nieuwe situatie komen er 64 bomen. Langs de Zeedijk komen 14 Iepen. In de Zijdebalenstraat en komen 16 Lindebomen langs de nieuwe Zijdebalengracht. De Jongeneelstraat krijgt zes Lijsterbes bomen. In de Korenschoofstraat komen zes Acacia’s en langs de Westerdijk zes Eiken. Het plein langs de Westerdijk en de Korenschoofstraat krijgt de naam Jongeneelwerf. Dit is verwijzing naar waar ooit het hout over water werd aangevoerd. Het is de ultieme ontmoetingsplek in het gebied tussen Zijdebalen het Noorderlicht en wordt gesierd met 6 Anna Paulownabomen en clusters van vaste planten. Op het plein komt een horecapaviljoen met een ecologisch begroeid dak, waarin tevens de nutsinstallaties op een mooie manier zijn opgenomen. De variatie van bomen en vaste planten in Zijdebalen geven iedere straat een eigen karakter en natuurlijke uitstraling.

Groei met kwalitatieve groene omgeving

Zijdebalen sluit aan bij de ambitie van Utrecht om te groeien naar 400.000 inwoners, momenteel 330.000, met genoeg groen, openbare ruimte en een gebouwde omgeving. De nieuwe wijk speelt met haar gevarieerde woningaanbod in op de vraag naar wonen in de stad en creëert tevens kwaliteit aan de openbare ruimte met daarin kansen voor ontmoeting en verbinding. Met als verbindende plek de Jongeneelwerf met daarin de poort van Zijdebalen voor ontmoeting.

Bron: De architect

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: