Drinkwaterproductiebedrijf gaat op in natuur

Drinkwaterproductiebedrijf gaat op in natuur

maandag 2 november 2015

Drinkwaterproductiebedrijf gaat op in natuur

Als eerste Nederlandse drinkwaterproductiebedrijf is Vechterweerd van Vitens BREEAM-gecertificeerd met ‘Excellent’. Het gebouw in Dalfsen gaat op in de natuur, is duurzaam gebouwd en bevat een geavanceerde zuiveringsinstallatie.

Natuurlijke materialen

Bij het ontwerp is rekening gehouden met het landschap. Zo tillen de vleugels van het gebouw het maaiveld omhoog en gaan ze een relatie aan met de dijken van de Vecht. Daarnaast zijn natuurlijke materialen toegepast in de gevel en op het dak. De gevel is onderhoudsvrij en het met grassen begroeide dak vraagt weinig onderhoud.

Voor de gevelmaterialen is gekozen voor duurzaam Accoya-hout en beton. Daarnaast zijn er diverse duurzame toepassingen gerealiseerd, zoals eigen energieopwekking, hergebruik van koude en warmte uit het proces, isolatie op maat en een onderhoudsvriendelijk ontwerp.

De omgeving was nauw betrokken bij de totstandkoming van Vechterweerd. Zo is er een wateraanvoerplan ontwikkeld met de industrie en Waterschap om de Vecht schoner te krijgen en verdroging in de omgeving tegen te gaan. Daarnaast zijn de direct omwonenden van de nieuwe drinkwaterproductielocatie en de Overijsselse gemeente Dalfsen zeer nauw betrokken geweest bij het hele ontwerpproces en bij het maken van keuzes hierin. Tijdens de bouw werden de omwonenden voortdurend geïnformeerd over de voortgang.

Deze locatie maakt via oeverfiltratie drinkwater uit de Vecht. Vechterweerd heeft eerder al een BREEAM-score van ‘Very Good’ voor het ontwerp behaald en nu dan een score van ‘Excellent’ voor de uitvoering. Bij het ontwerp, de engineering, constructie en realisatie scoorden de gebieden energie, water en management hoog.

Bron: Duurzaamgebouwd.nl

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: