Workshop Klimaatbestendig bouwen met groen krijgt vervolg

Workshop Klimaatbestendig bouwen met groen krijgt vervolg

donderdag 10 december 2015

Workshop Klimaatbestendig bouwen met groen krijgt vervolg

De workshop Klimaatbestendig bouwen met groen krijgt volgend jaar een vervolg. Deze workshop, over groene klimaatadaptieve maatregelen, is ontwikkeld door Bureau Groenadvies in samenwerking met VHG vakgroep Dak- en Gevelbegroeners. Bureau Groenadvies verzorgt de workshop, die bij wijze van pilot plaatsvond tijdens het vakevent Future Green City. Dat bleek een succes, zodat de initiatiefnemers de workshop in 2016 willen voortzetten. Niet alleen voor architecten en ontwerpers, maar ook voor beleidsmakers van gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.

Aan de workshop namen stedenbouwkundigen en architecten deel. Zij maakten op een interactieve manier kennis met de vele mogelijkheden om in de bebouwde omgeving rekening te houden met - veelal groene - adaptieve maatregelen. Albert Jan Kerssen van Bureau Groenadvies: “Als het gaat om klimaatbestendigheid gaat de aandacht in Nederland vooral uit naar mitigerende maatregelen, dat wil zeggen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, zoals CO2-reductie en energiebesparing. Veel minder is de focus gericht op adaptieve maatregelen. Die maatregelen gaan een stap verder en maken huizen en wijken op een natuurvriendelijke en duurzame manier bestendig tegen veranderingen in het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan slimme groene daken en gevels of groene infiltratiegebieden zoals wadi’s.”

Impact van groene oplossingen

De workshop richt zich op de resultaten die zijn te behalen bij het concreet implementeren van groene klimaatadaptieve maatregelen. De deelnemers ervaren aan de hand van concrete vraagstukken de waarden en kwaliteiten van groene oplossingen in kavels, straten en wijken en de impact op het milieu en de gezonde leefomgeving. Ook ontdekken ze welke nieuwe samenwerkingsvormen tot de beste resultaten leiden. De deelnemers waren zeer positief over de vorm en inhoud van de workshop. Vooral het integraal benaderen van een opgave met alle betrokkenen (bewoners, gemeente e.d.) om zo het juiste maatwerk te kunnen leveren, sprak aan. “Dit zou bij ons in de gemeente gedaan moeten worden!”, aldus een stedenbouwkundige uit Noord-Brabant.

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: