Gemeente Amsterdam stelt flinke subsidie beschikbaar voor groene daken

Gemeente Amsterdam stelt flinke subsidie beschikbaar voor groene daken

donderdag 4 februari 2016

Gemeente Amsterdam stelt flinke subsidie beschikbaar voor groene daken

Volgens onderzoek van Amsterdam Rooftop Solutions telt Amsterdam 12 km2 aan platte daken. Het overgrote deel van deze daken wordt niet gebruikt, terwijl daken de ideale oplossing bieden voor vergroening van de stad, hitte-reductie, waterberging en energie productie. Voor eind 2018 wil de Gemeente Amsterdam 50.000 m2 aan begroeide daken aan de stad toe te voegen. Om die reden is er per 1 februari voor inwoners, scholen en bedrijven in Amsterdam subsidie beschikbaar.

De subsidieregeling bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten tot een maximum van 30 euro per m2. Platte daken van meer dan 30 m2 die ingericht worden als begroeid dak komen in aanmerking. Het bijzondere van deze regeling is dat er voor het eerst naar de toegevoegde waarde van het specifieke project wordt gekeken: zichtbaarheid, toegankelijkheid, waterberging en biodiversiteit zijn belangrijke wegingscriteria bij het toekennen van de subsidie. Op die manier vormt de regeling een positieve impuls om hoogwaardige begroeide daken te creëren. De gemeente stelt tot eind 2018 per kwartaal 125000 euro beschikbaar.

De subsidieregeling komt op een uitstekend moment. Het Amsterdamse bedrijf De Dakdokters, dat sinds haar oprichting in 2010 meer dan 20.000 m2 aan de stad heeft toegevoegd, merkte sinds 2014 een flinke afname op het gebied van begroeide daken. De beschikbare subsidies waren versnipperd en daardoor onduidelijk voor de inwoners van Amsterdam. Uiteindelijk was er in 2015 geen enkele stimuleringsregeling beschikbaar. Friso Klapwijk, mede-oprichter van De Dakdokters en voorzitter van de VHG Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners, signaleert deze trend in de gehele branche. Deze subsidie zal een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van een gezond daklandschap.

‘Het stimuleren van begroeide daken is noodzakelijk en logisch’, aldus Klapwijk. ‘Begroeide daken bieden voordelen voor alle inwoners van de stad. Het is logisch dat we daar als gemeenschap aan bijdragen. Denk daarbij aan het opvangen van piekbuien bij hevige regenval, het tegengaan van het stadshitte-eilandeffect en het verbeteren van de biodiversiteit en luchtkwaliteit in de stad. Daarnaast verhoogt uitzicht op groen de productiviteit en reduceert het stress bij werknemers. Om die reden worden in verschillende steden in Europa begroeide daken verplicht gesteld bij nieuwbouw of verbouw in de stad.’

Bron en afbeelding: De Dakdokters

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: