NTA voor begroeide daken gepubliceerd

NTA voor begroeide daken gepubliceerd

vrijdag 20 januari 2017

NTA voor begroeide daken gepubliceerd

De normcommissie ‘Begroeide Daken’ heeft de NTA voor begroeide daken gepubliceerd. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) geeft bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Met de NTA is een eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken op het gebied van windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid.

NTA 8292 "Begroeide daken - Termen, definities en bepalingsmethoden - Windweerstand , waterretentie en brandgevaarlijkheid" is bedoeld voor daken met bevestigde of losliggende, gesloten dakbedekkingssystemen voorzien van een dakbegroeiingssysteem en bevat:

- een beschrijving van alle termen en definities die benodigd zijn voor een juiste interpretatie van de NTA;

- de bijdrage die een begroeid dak levert aan de weerstand tegen windbelasting van de dakbedekking en/of het begroeide dak zelf;

- de bijdrage die een begroeid dak levert aan de reductie van de afvoer van hemelwater van begroeide daken naar het riool door waterbuffering en –vertraging;

- een antwoord op de vraag in hoeverre een begroeid dak voldoet aan de brandveiligheidsaspecten van daken.

Met deze NTA heeft de markt informatie in handen waarmee het gemakkelijker wordt om de prestaties van begroeide daken inzichtelijk te maken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NTA of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Annemarie Mewe, Consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail mb@nen.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: