Tilburg werkt aan stimuleringsregeling Groene daken

Tilburg werkt aan stimuleringsregeling Groene daken

vrijdag 10 februari 2017

Tilburg werkt aan stimuleringsregeling Groene daken

De gemeente wil de aanleg van groene daken stimuleren. Daarom wordt een regeling gemaakt die Tilburgers financieel ondersteunt als ze een groen dak willen aanleggen.

Het college stelt deze regeling in het voorjaar van 2017 vast. Daarnaast wil de gemeente een zogenoemde kansenkaart maken voor gebieden in Tilburg waar groene daken wenselijk zijn. De plekken waar dat gewenst is, worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet.

Proefgemeente

Tilburg is proefgemeente geweest voor een landelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. In het onderzoek zijn ervaringen van andere gemeenten meegenomen onder meer Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Enschede. Het rapport is te lezen via  deze pagina op de website edepot.wur.nl.

Concrete proef

Uit dit onderzoek blijkt dat een concrete proef voor de aanleg van de groene daken bij bestaande projecten in Tilburg op dit moment niet haalbaar is. Onder andere omdat er bij deze projecten al voldoende klimaatmaatregelen op het maaiveld worden genomen. De onderzoekers bevelen aan om groene daken waar mogelijk toe te passen bij renovatie van hoogbouw. Gemeente Tilburg wil samen met partners in de stad een voorbeeldproject uitwerken. De gemeente onderzoekt ook of de aanleg van groene daken op gemeentelijke gebouwen mogelijk is. Kort geleden zijn groene daken aangelegd op een deel van het dak van zwembad Stappegoor en op het dak van de Nieuwe Vorst.

Groene daken dragen bij aan klimaatbestendigheid en de leefbaarheid in stedelijk gebied. Ze passen binnen het streven van de gemeente om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Het opzetten van voorbeeldprojecten geeft informatie over de voor- en nadelen van groene daken. Ook geeft het inzicht in de verhouding kosten-baten.

Bron en foto: Gemeente Tilburg

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: