Waterschap Rivierenland neemt verantwoordelijkheid klimaatadaptatie

Waterschap Rivierenland neemt verantwoordelijkheid klimaatadaptatie

woensdag 1 maart 2017

Waterschap Rivierenland neemt verantwoordelijkheid klimaatadaptatie

Hevige buien, lange perioden van droogte: ze komen steeds vaker voor. Het klimaat verandert en dat betekent dat we ons daaraan aan moeten passen. De veranderingen zijn voor Waterschap Rivierenland aanleiding geweest om een koers voor klimaatadaptatie op te stellen. Het algemeen bestuur heeft deze koers op 24 februari vastgesteld. Want ‘het klimaat van 2050 is nu’.

Mathieu Gremmen, dagelijks bestuurder van het waterschap, licht toe wat het waterschap bedoelt met ‘het klimaat van 2050 is nu’: “Het klimaat verandert sneller dan we gedacht hadden. We hebben nu al vaker te maken met extreme weersomstandigheden: hevige piekbuien die wateroverlast kunnen veroorzaken. Maar ook lange perioden zonder neerslag, waardoor sloten droogvallen en vissterfte kan ontstaan.”

Hittestress in de stad

Hoge temperaturen kunnen ook zorgen voor hittestress, met name in de stad. “Daarmee bedoelen we de last die inwoners door de hitte ervaren”, licht Gremmen toe. “In de stad is de temperatuur vaak hoger dan in het landelijk gebied. Dat komt doordat stenen warmte vasthouden en er minder wind is. Bouwkundige maatregelen en meer groen en water in de stad kunnen hittestress beperken. Gemeenten en waterschap zullen daarvoor, samen met andere partijen die zich bezighouden met ruimtelijke ordening en groenvoorziening, aan de slag moeten. Ook burgers kunnen een bijdrage leveren om hittestress en wateroverlast te voorkomen.”

Buiten de lijntjes kleuren

Het waterschap wil zeker zijn verantwoordelijkheid in de klimaatmaatregelen nemen. Met de nu gekozen koers ontstaat (financiële) ruimte om verder te kijken dan de primaire waterschapstaken. Samen met gemeenten en organisaties in het gebied kan er gezocht worden naar slimme combinaties om bijvoorbeeld sociale vraagstukken en waterproblematiek in één project aan te pakken. Denk aan ruimte voor waterberging in de vorm van een water(speel)plein in een bestaande stadswijk. Dat vraagt om een andere manier van werken. In de woorden van Gremmen: “We gaan buiten de lijntjes kleuren. We kijken eerst samen naar wat nodig is; daarna bekijken we met elkaar hoe we dat het beste kunnen bereiken. We stellen de oplossing centraal; niet de regels of mogelijke  bezwaren.” 

Inwoners dragen steentje bij

Steeds vaker dragen ook inwoners een steentje bij aan het klimaatbestendig inrichten van hun wijk. Bijvoorbeeld door minder tegels en meer groen in de tuin aan te brengen. Regenwater wordt dan beter opgenomen in de grond. Of door het plaatsen van een regenton voor de opvang van regenwater. Bekijk de mogelijkheden eens op https://ruimtelijkeadaptatie.nl/waar-begin-ik/inwoner/ In het najaar komt het waterschap met een subsidieregeling om dergelijke initiatieven te ondersteunen.

Bron en afbeelding: Waterschap Rivierenland

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: