Professionaliteit

Het aanleggen en onderhouden van groene daken en gevels vraagt bijzondere vakkennis en vaardigheden. Zowel kennis van de techniek als kennis van het groen is onontbeerlijk.  Dit filmpje geeft u een indruk van het vak dak- en gevelbegroener in de praktijk.

Geïnteresseerd in het toepassen van groene daken en gevels in uw omgeving? Benader dan een professionele dak- en gevelbegroener.

Delen op: