Vermindering fijnstof

Vermindering fijnstof

In Nederland wordt jaarlijks omennabij de 50 miljoen kilo aan fijn stof uitgestoten, met luchtvervuiling en - daaruit voortvloeiend- een stijging van ziektes als astma, bronchitis en ontstekingen aan de luchtwegen als gevolg. Bomen, heesters, planten en mossen kunnen een deel van dit fijn stof uit de lucht filteren. Alle soorten groen hebben een luchtzuiverende functie, dus ook dak- en gevelgroen. Het voordeel van de laatste twee, is dat het weinig tot geen extra beslag legt op de beschikbare ruimte. Een toename van het aantal daktuinen en groene gevels zal dan ook een bijdrage leveren aan zowel het milieu als de volksgezondheid.

Delen op: