Groene gevels

Wat zijn groene gevels?

Net als groene daken zijn groene gevels een goede manier om meer groen te creëren in stedelijke gebieden. Je hebt immers maar weinig ruimte op de grond nodig om vele vierkante meters te vergroenen. Onder gevelgroen verstaan we de begroeiing van verticale oppervlakken door planten die niet wortelen in de stenen constructies zelf, maar in de bodem of in plantenbakken die op de grond of langs een constructie worden geplaatst.

Klimplanten zijn bij uitstek geschikt als gevelgroen. We onderscheiden verschillende soorten. Zo zijn er enerzijds de zelfhechtende soorten - zoals de welbekende Klimop en Wilde Wingerd -, die zich hechten aan de gevel. Anderzijds zijn er soorten die wel ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van andere planten of aangebracht draagmateriaal. Voorbeelden daarvan zijn zogenaamde slingerplanten, ‘rankers’ en steunklimmers.

Bij het planten van gevelgroen is dus niet alleen plantkundige kennis nodig, maar is ook technische kennis vereist. Vooral bij hoge gebouwen moet in de constructie voldoende rekening gehouden worden met het aanzienlijke gewicht dat het totaal van de klimplanten op kan leveren. Daarbij is het van belang dat eventuele klimhulpen voor de planten op minstens 2,5 cm van de muur worden geplaatst, zodat ze de gevels niet vochtig maken of beschadigen.

Delen op: