Green Deal Groene Daken

Green Deal Groene Daken

Begroeide daken bieden meerdere voordelen. Afvangen van fijn stof, verlagen van de koellast in gebouwen, verminderen van hittestress in steden, bufferen van water tijdens hevige regenval en vergroten van biodiversiteit. En het biedt verruiming van de gebruiksruimte. Veel baten komen ten goede aan anderen dan de degene die in het dak investeert. Bedrijven, gemeenten, waterschappen, financiële partijen en kennisinstellingen onderzoeken binnen een Green Deal naar succesvolle routes voor landelijke stimulering. Fase 1 (2014-2015) richtte zich op het ontwikkelen van nieuwe verdienconcepten. In fase 2 (2016-2107) gaan deelnemende partijen de verdienconcepten verder uitwerken en er mee experimenteren in praktijksituaties.

Deelnemers fase 1

Overheden: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten Almere, Amsterdam, Enschede en Rotterdam, Amsterdam Rooftop Solutions, Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel, Waternet. Brancheverenigingen: VEBIDAK, Vereniging Bouwwerk Begroeners, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen. Bedrijven: Leven op Daken, BDA Groep, BTL Nederland, Mastum Daksystemen, Optigroen, Troelstra en de Vries, Van der Tol Groep, Van Doorn dakspecialist, Zinco Benelux. Finance: Achmea, Nationaal Groenfonds, Rabobank. Kennisorganisaties: Alterra, InHolland, Metta, Nelen & Schuurmans, NIOO, SBRCURnet, Urban Green Concepts, VIBA-Expo, Vlinderstichting, Vogelbescherming. Gebruikers / pilotlocaties: Corio, woningbouwcoöperatie Domijn

Doel

Landelijke stimulering groene daken, door:

- Nieuw maatschappelijk verdienmodel

- Kansen benut, belemmeringen waar mogelijk opgeruimd

- Experimenteren in praktijksituaties

Meer informatie

Factsheet -Maatschappelijk verdienen met groene daken- (pdf)

Rapport -Maatschappelijk verdienen met groene daken- (pdf)

Nieuwsflits 1 -Voordeel groene daken- (pdf)

Nieuwsflits 2 -Brainstorm verdienmodel begroeide daken- (pdf)

Nieuwsflits 3 -Zes verdien-ideeën Water en Biodiversiteit- (pdf)

Nieuwsflits 4 -Thema’s kaarten, differentiatie, labels en mindset- (pdf)

Nieuwsflits 5 –Deliverables en acties vijf verdienconcepten- (pdf)

Nieuwsflits 6 –Vijf routes voor vervolg- (pdf)

 

Delen op: