Groen boven alles

Groen boven alles

Toepassing van dak- en gevelgroen is een zeer geschikte manier om het oppervlak aan groen in steden uit te breiden zonder veel beslag te leggen op de openbare ruimte. De bebouwde ruimte biedt eigenlijk heel veel nog ongebruikt oppervlak met mogelijkheden voor groen. De begroeiing van gevels en daken verfraait en vergroent niet alleen de stad, maar draagt ook bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

De mogelijkheden van dak- en gevelgroen zijn eindeloos, net als de opbrengsten. In een stedelijke omgeving, is het van wezenlijk belang om groene ruimte te benutten waar dit mogelijk is. Het vergroenen van daken en gevels is goed voor het woon-, werk- en leefklimaat van zowel mensen als dieren. Daken en gevels leggen daarmee het fundament onder de groene stad.

Heeft u interesse in deze publicatie? Neem dan contact met ons op voor een gratis exemplaar.

Delen op: