Links

 Meer informatie over relevante thema's

 

Into Green

Van meer groen óp gebouwen is het slechts een kleine stap naar meer groen ín gebouwen. Planten in huis, op kantoor, in de klas of in de zorg dragen actief bij aan onze gezondheid, ons welbevinden en ons concentratievermogen. Into Green heeft als doel deze kennis over groen en hoe dit bijdraagt aan welzijn, gezondheid en geluk breed onder de aandacht te brengen.

TEEB-stad

Met de TEEB-stad tool is specialistische kennis over het berekenen van waarde van groen en water toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. De MKBA ‘black box’ is bewust geopend om te laten zien hoe de verschillende baten tot stand komen. Dit inzicht dient als basis voor het gesprek met baathouders en belanghebbenden, als eerste stap naar een gezamenlijk verdienmodel.

Delen op: