Onderzoek TUE

TUE Eindhoven brengt technische eigenschappen groene daken en gevels in kaart

Groene daken en gevels hebben velerlei positieve omgevingseffecten. Buitenlands onderzoek heeft deze effecten aangetoond. De vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van VHG wilde weten of deze onderzoeksresultaten van toepassing zijn op de Nederlandse situatie en omstandigheden. De Technische Universiteit Eindhoven heeft dit uitgezocht.

Het rapport ‘Technische eigenschappen van groene daken en gevels’ is er duidelijk over. Aan de hand van vooral Deens en Duits onderzoek naar dak- en gevelbegroening is duidelijk geworden, dat de daar gemeten effecten ook van toepassing zijn op de Nederlandse klimatologische omstandigheden. De baten van groene daken en gevels vertalen zich onder meer naar waterbuffering en retentie, doordat deze daken de toenemende neerslag kunnen opvangen. De isolerende en koelende werking van groene daken en gevels is aan de hand van deze studie aangetoond en ook is gebleken dat groene daken de luchtkwaliteit positief kunnen beïnvloeden. Bovendien blijkt dat de levensduur van daken wordt verlengd doordat UV-straling niet direct op de dakbedekking komt.

Wat het rapport vooral interessant maakt voor de branche is, dat het ingaat op de omstandigheden waaronder positieve effecten optimaal optreden. Bovendien zijn energieprestaties in beeld gebracht. Wilt u de volledige resultaten van de TUE-studie lezen? Klik hier

Delen op: