Position Paper

Position Paper

Overheden kunnen maatschappelijke en duurzaamheidsdoelen behalen, wanneer ze de effecten van groene daken en gevels meer zouden benutten. Om hen daarvan te overtuigen heeft VHG Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners een position paper opgesteld. Het is bedoeld voor beleidsmakers in de publieke sector.

Er ligt er een enorme potentie om steden aantrekkelijker, veiliger en duurzamer te maken met groene daken en gevels. ‘Groene daken zijn nog altijd niet standaard in Nederland, terwijl de maatschappelijke en economische voordelen groter zijn dan de bouw- en onderhoudskosten’, zo meldt het position paper.  Ook kunnen groene daken en gevels bijdragen aan het realiseren van europese en nationale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Overheden spelen hierin een belangrijke rol.

In het document zijn de belangrijkste effecten van groene daken en gevels op een rij gezet. Denk aan waterberging, vermindering van fijnstof en hittestress, meervoudig ruimtegebruik, energie- en kostbesparing, meer sociale cohesie en veiligheid en betere gezondheid. Elk effect wordt zo concreet mogelijk toegelicht, met voorbeelden van onderzoeksresultaten. Daarnaast worden er concrete aanbevelingen gedaan richting beleidsmakers.

Klik hier voor het Position Paper.

Delen op: