Workshop Bouwen met Groen

Bouwen met groen voor een beter stadsklimaat

Bouw mee aan de stad van de toekomst. Maak huizen en buurten beter bestendig tegen hitte, water en droogte. Groene oplossingen die inspelen op een veranderend klimaat geven meerwaarde aan uw project, zoals een hogere verkoopwaarde van huizen. Maar wat betekent het voor de bouw van een huis, óf voor de inrichting van een straat of wijk? Wij hebben een workshop ontwikkeld waarin we ingaan we op de best practices van klimaatadaptatie in de stad. Ervaar aan de hand van concrete vraagstukken hoe u dit in de praktijk toepast.

Achtergrond

Klimaatverandering en de vergroening van de leefomgeving krijgt steeds meer aandacht bij de ontwikkeling en inrichting van de bebouwde omgeving. Dat is een noodzakelijke ontwikkeling, maar duurzame huisvesting en duurzaam bouwen beperkt zich vaak nog tot CO2-prestatie, energiebesparing, binnenklimaat en materiaalkeuze. Er zijn maatregelen ontwikkeld die verder gaan en die huizen en wijken op een natuurvriendelijke en duurzame manier bestendig maken tegen veranderingen in het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan slimme groene daken en gevels of groene infiltratiegebieden zoals wadi’s.

Maar wat betekenen die maatregelen nu eigenlijk voor u en voor de leefomgeving? Op welke manier verandert deze vorm van klimaatadaptatie de samenwerking tussen verschillende bedrijfssectoren, overheden en bewoners? En welke investering brengt dit met zich mee?

Aanleiding voor deze workshop is het ‘Manifest klimaatbestendige stad’ en de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Wordt u pionier van het klimaatbestendig bouwen?

Speel in op de trend van duurzame huisvesting van de laatste jaren en ga concreet aan de slag met deze doelstelling. Met deze workshop wordt klimaatbestendig bouwen, met de nadruk op het groen, voor u meer integraal onderdeel van duurzame huisvesting.

Doel workshop

De workshop richt zich op de resultaten die u kunt behalen bij het concreet implementeren van groene klimaatadaptieve maatregelen. U kent na afloop de waarden en kwaliteiten van groene oplossingen. U weet de impact te benoemen die deze maatregelen hebben op de economische waarde van kavels, straten en wijken. Maar u leert ook de impact op het milieu en de gezonde leefomgeving voor de bewoners/gebruikers. Tot slot leert u welke nieuwe samenwerkingsvormen tot de beste resultaten leiden.

Voor wie?

Architecten en ontwerpers, gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.

Opbouw programma

15 min Introductie

30 min Inleiding in klimaatadaptatie in een stedelijke omgeving

1 uur 15 min Casus: u ervaart in de praktijk wat groene maatregelen doen voor wijk, straat en kavel

45 min Verdieping in de effecten van het toepassen van groene oplossingen

15 min Afronding en vragen

De workshop is door Bureau Groenadvies, in nauwe samenwerking met de VHG vakgroep Dak- en Gevelbegroeners, ontwikkeld. De workshop is opgenomen als hulpmiddel in het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Heeft u interesse om deze workshop te organiseren of op te nemen in uw programma? Neem dan contact met ons op.

 

Delen op: